Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 2017-2022

     Trong 02 ngày 12 - 13/7/2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.     
      Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Văn Trị - Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động Thành phố Cần Thơ, cùng các trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ của Liên đoàn lao động Thành phố.
      Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Tùng Nguyên - Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ, cùng 99 công đoàn viên đại diện cho 294 công đoàn viên toàn Công ty.
     Đồng chí Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
      BCH nhiệm kỳ 2011-2017 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đề ra, góp phần vào thành công của quá trình cổ phần hóa Công ty, thu nhập bình quân của người lao động tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công đoàn tham gia cùng Chính quyền xét nâng lương cho 320 trường hợp, tích cực chăm lo cho đời sống của người lao động. Tạo điều kiện cho Công đoàn viên và người lao động vay vốn tín chấp qua ngân hàng. Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách của Công ty. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Mỗi năm có từ 150 - 200 Công đoàn viên đạt danh hiệu lao động giỏi, 6-10 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc.
      Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ vừa qua công đoàn đã giới thiệu, kết nạp 28 công đoàn viên đứng vào hàng ngũ Đảng. Trong Công tác An toàn lao động đơn vị đã nhận được bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố. Suốt nhiệm kỳ không có tai nạn lao động xảy ra. Công đoàn luôn đạt vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ.
      Bước vào nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Tham gia cùng Chính quyền góp phần tăng sản lượng, doanh thu Công ty nhằm tăng thu nhập cho người lao động trong những năm tới.
      Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Mừng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty lần thứ XVII.
Các thành viên trong Ban chấp hành mới của Công đoàn cơ sở Công ty
Ban chấp hành hứa trước đại hội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
Một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các nội dung sau:
​      Mỗi năm đăng ký thực hiện công trình sản phẩm trong ngành nước, 5 đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích, được Hội đồng KHKT Công ty công nhận.
      - Trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt 1 bằng “Lao động sáng tạo” chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
     - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, 90% Cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ sau Đại hội.
      - Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, 8/8 CĐCS TV đạt vững mạnh.
      - Vận động 100% CNVC LĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội: đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, Quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác đạt chỉ tiêu đề ra.
      - Kết nạp 100% người lao động được tuyển dụng mới có đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức Công đoàn.
      - Có 100% Công đoàn viên được quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.
      - Có 98% ĐVCĐ đăng ký học tập làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05 của Ban Bí thư.
      - Có 70% Công đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Công đoàn viên xuất sắc”; có đến 10% CBCNV LĐ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 80% nữ Công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”cấp cơ sở.
      - 100% Công đoàn viên không tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng “Gia đình văn hóa”.
​      - 100% các đơn vị Công đoàn thành viên đăng ký cơ quan có đời sống văn hóa - an ninh tốt.
      - Giới thiệu 35 - 40 Công đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng, cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp được từ 8 - 10 Công đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp trong mỗi năm.
      - Thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị NLĐ hàng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 6 tháng 1 lần.
      - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không để xảy ra bất kỳ một vụ tai nạn LĐ nào dù nhỏ.
      - Thực hiện phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp” xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, cơ quan văn minh an toàn.
      - Học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn đến NLĐ.
      - Vận động Đoàn viên và NLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong năng động và kỷ luật lao động.
      - Mỗi năm, UBKT Công đoàn tổ chức ít nhất 1 lần đến 2 lần về chấp hành Điều lệ Công đoàn, thu - chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.
       Đại hội nhất trí giao cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, khóa XVII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh Đạo và các ý kiến tham gia của đại biểu để hoàn chỉnh bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
      Các Công đoàn CSTV và toàn thể đoàn viên, NLĐ có nhiệm vụ quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ lần XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và biến Nghị quyết trở thành phong trào hành động của ĐVCĐ, NLĐ vì sự phát triển của đơn vị và xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.
      Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mỗi người hãy nỗ lực hết sức minh và tự rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp để góp phần công sức của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
99 Đại biểu Công đoàn tham dự Đại hội
Các đ/c lãnh đạo LĐLĐ và lãnh đạo Công ty tham dự Đại hội
Phiên họp đầu tiên của BCH CĐCS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
BTV CĐCS Công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây