BCTC Quý 3/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 3/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 3/2023 Công ty mẹ
BCTC Bán niên Hợp nhất 2023

BCTC Bán niên Hợp nhất 2023

BCTC bán niên Hợp nhất 2023
BCTC Bán niên riêng 2023

BCTC Bán niên riêng 2023

BCTC Bán niên riêng 2023
BCTC HN Quý 2/2023

BCTC HN Quý 2/2023

BCTC HN Quý 2/2023
BCTC Quý 2/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 2/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 2/2023 Công ty mẹ
BCTC Hợp nhất Quý 1/2023

BCTC Hợp nhất Quý 1/2023

BCTC Hợp nhất Quý 1/2023
BCTC Quý 1/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2023 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2023 Công ty mẹ
BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022

BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022

BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022
BCTC Hợp nhất Quý 4/2022

BCTC Hợp nhất Quý 4/2022

BCTC Hợp nhất Quý 4/2022
BCTC Quý 4/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 4/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 4/2022 Công ty mẹ
BCTC Hợp nhất Quý 3/2022

BCTC Hợp nhất Quý 3/2022

BCTC Hợp nhất Quý 3/2022
BCTC Quý 3/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 3/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 3/2022 Công ty mẹ
BCTC Bán niên hợp nhất 2022

BCTC Bán niên hợp nhất 2022

BCTC Bán niên hợp nhất 2022
BCTC Bán niên 2022 công ty mẹ

BCTC Bán niên 2022 công ty mẹ

BCTC Bán niên 2022 công ty mẹ
BCTC HN Quý 2/2022

BCTC HN Quý 2/2022

BCTC HN Quý 2/2022
BCTC Quý 2/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 2/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 2/2022 Công ty mẹ
BCTC Hợp nhất Quý 1/2022

BCTC Hợp nhất Quý 1/2022

BCTC Hợp nhất Quý 1/2022
BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây