Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2023
Kết quả nhóm B - 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả nhóm B - 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả nhóm B - 6 tháng đầu năm 2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2023

Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2023
Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2022
Kết quả nhóm B - 6 tháng cuối năm 2022

Kết quả nhóm B - 6 tháng cuối năm 2022

Kết quả nhóm B - 6 tháng cuối năm 2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 9/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 9/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 9/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 8/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 8/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 8/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 7/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 7/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 7/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022 II

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022 II

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022 II
Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 6/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 5/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 5/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 5/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 4/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 4/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 4/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 3/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 3/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 3/2022
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây