Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021
Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Báo cáo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Báo cáo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Báo cáo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn
Thông báo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Thông báo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Thông báo giao dịch Mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn
Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020
top 10 DN UPCOM 2020

CTW được vinh danh TOP 10 Cty UPCoM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất 2019-2020

CTW được vinh danh TOP 10 Cty UPCoM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất năm 2019 - 2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần 11

Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần 11

Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần 11
BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ

Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ

Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây