Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW  

Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW
Chia tách Xí nghiệp Cấp nước Hưng phú

Chia tách Xí nghiệp Cấp nước Hưng phú

Chia tách Xí nghiệp Cấp nước Hưng phú
Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Giải trình về việc CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế

Giải trình về việc CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế

Giải trình về việc CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế
UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019
Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2018
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
NQ v/v miễn nhiệm PTGĐ để nghỉ hưu theo chế độ

NQ v/v miễn nhiệm PTGĐ để nghỉ hưu theo chế độ

NQ v/v miễn nhiệm PTGĐ để nghỉ hưu theo chế độ
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Hợp nhất - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Hợp nhất - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Hợp nhất - đã soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Công ty mẹ - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Công ty mẹ - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 - Công ty mẹ - đã soát xét
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây