Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021
Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
DHDCD 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021
Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn) và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (bà Phan Thùy Giang)
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2021
Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây