Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Dai hoi dong Co dong 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý

Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý

Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020
Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW
Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán
UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020
Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020
Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh

Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh

Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây