Báo cáo thường niên năm 2022 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2022 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2022 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2021 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2021 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2020 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2018 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2017 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2017 của CTW
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2016 của CTW

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây