07:13 ICT Thứ ba, 24/10/2017

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức khác

thông báo công ty cấp thoát nước cần thơ

Khởi động giai đoạn 2 dự án biến đổi khí hậu

Thứ năm - 21/11/2013 17:04
Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại thành phố Cần Thơ, Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (CCCO), trường Đại học Cần Thơ và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CSIRO) phối hợp tổ chức hội thảo khởi động giai đoạn 2 dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua phát triển đô thị bền vững – thí điểm nghiên cứu hệ thống và môi trường nước thành phố Cần Thơ”.

Giai đoạn 1 có các hợp phần: Tìm hiểu các vấn đề: bối cảnh, hiện trạng, hướng phát triển tương lai và tác động của BĐKH; thiết lập các phương án chiến lược và triển khai các thí điểm; các thí điểm điển hình; xây dựng mối hợp tác bền vững và nâng cao năng lực của các bên liên quan. Tại hội thảo, kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1, trong đó có Tập bản đồ hệ thống và môi trường nước thành phố Cần Thơ đã được chuyển giao cho UBND thành phố Cần Thơ. Tập bản đồ này có sự hợp tác của nhiều sở ngành trong đó có Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.
Giai đoạn 2 (T7/2013- T12/2014), dự án sẽ mở rộng Tập bản đồ hệ thống và môi trường nước; phát triển hệ thống Web-GIS; thí điểm nghiên cứu tính toán cụ thể cho quy hoạch và thiết kế bền vững hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại một khu dân cư thí điểm ven đô thị phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn; thí điểm thu gom xử lý và sử dụng nước mưa, có thể phát triển tăng cường nguồn nước sạch cho cộng đồng ven đô thị và nông thôn.
Được biết, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ tiếp tục được mời tham gia một số hợp phần của dự án trong giai đoạn 2.

   

Những tin mới hơn

 

thông báo ống cấp nước xì bể


 

Giá nước (áp dụng từ tháng 04/2013)
Nhóm
 
Đối tượng sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1 Hộ nghèo có sổ 4000
2 Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng (tính lũy tiến) 4800
6000
6700
7700
3 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 7000
4 Hoạt động sản xuất vật chất 7800
5 Kinh doanh dịch vụ 9800
Xem chi tiết

nhà máy nước cần thơ 1 công ty cấp thoát nước cần thơ Chi nhánh cấp nước số 1 công ty cấp thoát nước cần thơ Chi nhánh cấp nước An Bình công ty cấp thoát nước cần thơ Chi nhánh cấp nước Bông Vang công ty cấp thoát nước cần thơ Xí nghiệp cấp nước Hưng Phú công ty cấp thoát nước cần thơ Đội xây lắp công ty cấp thoát nước cần thơ Xí nghiệp thoát nước công ty cấp thoát nước cần thơ
NM nước Cần Thơ 1 CN Cấp nước số 1 CN CN An Bình CN CN Bông Vang XN CN Hưng Phú Đội SC Đường Ống XN Xây lắp CTN