Văn bản pháp luật

TT Số/Ký hiệu Nội dung Thời gian ban hành  
1 207/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 11/12/2013 Tải về
2 25/2013/TT-NHNN Thông tư quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 02/12/2013 Tải về
3 201/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 27/11/2013 Tải về
4 191/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn 21/11/2013 Tải về
5 189/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 20/11/2013 Tải về
6 182/2013/NĐ-CP  Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 14/11/2013 Tải về
7 179/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 14/11/2013 Tải về
8 172/2013/NĐ-CP Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 13/11/2013 Tải về
9 167/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 12/11/2013 Tải về
10 155/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 11/11/2013 Tải về
11 150/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức   Tải về
12 17/2013/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 30/10/2013 Tải về
13 145/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi thức đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài 29/10/2013 Tải về
14 30/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/203/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 25/10/2013 Tải về
15 142/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 24/10/2013 Tải về
16 27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013 Tải về
17 130/2013/NĐ-CP Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 16/10/2013 Tải về
18 121/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 10/10/2013 Tải về
19 26/2013/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 26/09/2013 Tải về
20 23/2013/TT-BKHCN Thông tư  quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2 26/09/2013 Tải về
21 19/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, KSV, TGĐ hoặc GĐ, Phó TGĐ hoặc PGĐ, KTT trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 09/09/2013 Tải về
22 18/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 09/09/2013 Tải về
23 100/2013/NĐ-CP Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 03/09/2013 Tải về
24 80/2013/NĐ-CP Nghị định  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 19/07/2013 Tải về
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây