Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2022
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề 09/5/2022

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề 09/5/2022

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề 09/5/2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Điều lệ Công ty - SĐBS lần 3 năm 2022

Điều lệ Công ty - SĐBS lần 3 năm 2022

Điều lệ Công ty - SĐBS lần 3 năm 2022
BCTC Hợp nhất Quý 1/2022

BCTC Hợp nhất Quý 1/2022

BCTC Hợp nhất Quý 1/2022
BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ

BCTC Quý 1/2022 Công ty mẹ
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Báo cáo của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương v/v trở thành cổ đông lớn

Báo cáo của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương v/v trở thành cổ đông lớn

Báo cáo của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương v/v trở thành cổ đông lớn
Báo cáo của DNPW v/v không còn là CĐL, nắm giữ 5% CP trở lên

Báo cáo của DNPW v/v không còn là CĐL, nắm giữ 5% CP trở lên

Báo cáo của DNPW v/v không còn là CĐL, nắm giữ 5% CP trở lên
Miễn nhiệm chức danh PTGĐ (Bà Phan Thị Thiên) để hưởng chế độ hưu

Miễn nhiệm chức danh PTGĐ (Bà Phan Thị Thiên) để hưởng chế độ hưu

Miễn nhiệm chức danh PTGĐ (Bà Phan Thị Thiên) để hưởng chế độ hưu
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 2021

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 2021

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 2021
BCTC riêng đã kiểm toán 2021

BCTC riêng đã kiểm toán 2021

BCTC riêng đã kiểm toán 2021
Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2021
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây