Đại hội Đồng cổ đông 2016

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016.
       
      Thời gian: 08h00, Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016
     
       Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 2A Nguyễn Trãi, p. An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
     
      Danh mục tài liệu:

 
STT Nội dung Download
1 Chương trình Đại hội Tải về
2 Thư mời Tải về
3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Tải về
4 Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, tờ trình Tải về
5 Phiếu lấy ý kiến  
6 Quy chế làm việc tại Đại hội Tải về
7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Tải về
8 Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tải về
9 Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
Tải về
10 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Tải về
11 Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015 Tải về
12 Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Tải về
13 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 Tải về
14 Báo cáo kết quả giám sát đối với TGĐ và Ban điều hành Tải về
15 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 Tải về
16 Thông báo đề cử TV BKS + SYLL Tải về
17 Tờ trình miễn nhiệm TV BKS Tải về
18 Quy chế đề cử, ứng của TV BKS Tải về
 
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây