Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Hợp nhất - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Hợp nhất - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Hợp nhất - đã soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Công ty mẹ - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Công ty mẹ - đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 - Công ty mẹ - đã soát xét
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2019
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty Quý 1/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty Quý 1/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty Quý 1/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Hợp nhất - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây