Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2021
Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 3/2021
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét 2021
Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021

Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021
Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021

Báo cáo tài chính HN Quý 1/2021
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021
Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính HN năm 2020 - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020
BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020
Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020

Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020

Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây