Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2022

Kết quả thử nghiệm nước tháng 1/2022
Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 02/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 01/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 01/2021

Kết quả thử nghiệm nước tháng 01/2021
Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 12/2020
Kết quả mẫu nước sạch của Cụm 4 - NMN CT1 tháng 12/2020

Kết quả mẫu nước sạch của Cụm 4 - NMN CT1 tháng 12/2020

Kết quả mẫu nước sạch của Cụm 4 - NMN CT1 tháng 12/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 11/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 10/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 09/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 09/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 09/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 08/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 08/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 08/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 07/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 07/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 07/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 06/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 05/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 04/2020
Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2020

Kết quả thử nghiệm nước tháng 03/2020
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây