Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông 2020
Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW

Báo cáo thường niên năm 2019 của CTW
Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Hợp nhất - đã kiểm toán
UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020

UBCK chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC 2020
Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ - đã kiểm toán
Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế tháng 3/2020
Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh

Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh

Báo cáo giao dịch của CĐL: DNPW, SGW, Phạm Quốc Khánh
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019
Thông báo v/v DNP chào mua công khai cổ phiếu CTW

Thông báo v/v DNP chào mua công khai cổ phiếu CTW

Thông báo v/v DNP chào mua công khai cổ phiếu CTW
Quy chế Công bố thông tin

Quy chế Công bố thông tin

Quy chế Công bố thông tin
Nghị quyết của CTW về chào mua công khai của DNPW

Nghị quyết của CTW về chào mua công khai của DNPW

Nghị quyết của CTW về chào mua công khai của DNPW
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2019
Công bố thông tin về chào mua công khai của DNP

Công bố thông tin về chào mua công khai của DNP

Công bố thông tin về chào mua công khai của DNP
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây