Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán

BCTC riêng và Hợp nhất bán niên 2020 - đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ

Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ

Đổi tên phòng Pháp chế thành phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ
Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020

Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020

Điều chỉnh thuế TNDN quý 1/2020
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020
Quyết định v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT mới

Quyết định v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT mới

Quyết định v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT mới ngày 01/7/2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Dai hoi dong Co dong 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý

Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý

Nghị quyết HĐQT về nhân sự cán bộ quản lý
Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây