Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ


         Vào lúc 7h40 ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ đã được tiến hành.
        Thành phần tham dự gồm:
             - Đại biểu khách mời:
                   + Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa.
                   + Bà Tô Thị Thanh Trúc – Phó trưởng phòng tài chính DN – STC.
                   + Ông Nguyễn Tấn Phúc – Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.
                   + Ông Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
                   + Ông La Quốc Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
                   + Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Giám đốc Cty CP Cấp nước Thốt Nốt.
                   + Ông Thái Minh Lực – Phó Giám đốc Cty CP Cấp nước Trà Nóc.
            - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
            - Ban điều hành của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.
       Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 7 giờ 45 phút có 94 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 28.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

        Thông qua trình bày và giới thiệu của Chủ tọa, Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
 
       1. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”
       2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu
       3. Thông qua Chương trình của Đại hội.          Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa, chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Cần Thơ thành Công ty Cổ phần.          Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Lộc - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần” và Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%         Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày về danh sách cổ đông sáng lập của công ty. 
         Đại hội biểu quyết thông qua công ty không có cổ đông sáng lập với tỷ lệ đồng ý 100%          Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách ứng cử  viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% 
         Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc Trưởng ban Bầu cử- trình bày
               - Qui chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
               - Thể lệ bầu cử . 
         Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%          Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ           Đại hội nghỉ giải lao để ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc. 

          Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
             -   Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử , 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
                    1/. Ông Nguyễn Hữu Lộc
                    2/. Ông Nguyễn Tùng Nguyên
                    3/. Bà Phan Thị Thiên
                    4/. Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh
                    5/. Bà Giao Thị Yến

             -   Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
                    1/. Bà Ngô Hồng Hạnh
                    2/. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
                    3/. Bà Lâm Nguyệt Thanh

         Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Kết quả:
                  + Ông Nguyễn Hữu Lộc                                       Chủ tịch HĐQT
                  + Ông Nguyễn Tùng Nguyên                               Tổng Giám đốc

        Các thành viên của Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả:
                  + Bà Lâm Nguyệt Thanh                                      Trưởng Ban kiểm soát
        Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Đại diện Hội đồng quản trị tuyên bố nhận nhiệm vụ.           Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt. Bà Lâm Nguyệt Thanh, Đại diện Ban kiểm soát tuyên bố nhận nhiệm vụ.         Ông Nguyễn Tùng Nguyên, đại diện Đoàn Chủ tịch:
         Thông qua các Tờ trình tại đại hội:
                -          Thông qua tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức;
                -          Thông qua tờ trình Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
                -          Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký;
                -          Thông qua tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu.
       Kết quả Đại hội lần lượt tán thành với tỉ lệ đạt 100%              Cuối cùng, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ tán thành đều đạt 100%.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây